wvneptunus.nl, neptunus.club

W.V. Neptunus - 's-Hertogenbosch

IMG 1108Schildje genieDe werkzaamheden die in de Koornwaard werden uitgevoerd door de Compagnie Waterbouw van de Genie, zijn afgerond. Ze hebben een week lang dag en nacht boven en onder water doorgewerkt om een aantal werkzaamheden in de Koornwaardhaven uit te voeren, die voor hen uitstekend pasten als militaire oefening. Voor Neptunus was het een gouden kans om die werkzaamheden uitgevoerd te krijgen. Hoewel de vrijwilligers van Neptunus ook zelf al fantastisch werk verrichten, was deze hulp meer dan welkom. Dinsdagavond 7 november werden de mensen van de Genie uitgenodigd voor een afzakkertje in het clubschip, waar zij nogmaals uitvoerig werden bedankt door onze voorzitter Wim van der Steen. Als herinnering kreeg Neptunus een wapenschildje, dat een prominente plaats zal krijgen in het clubschip.

De ligplaatsindeling voor de zomer van 2017 is vastgesteld. De toekenning van de meeste ligplaatsen is ongewijzigd. De grotere veranderingen aan de steigers moeten nog komen. Tijdens die werkzaamheden kan het nodig blijken om de ligplaatsindeling, eventueel slechts tijdelijk, te wijzigen. Voor meer informatie zie onder Ligplaatsregeling. De nieuwe indeling is te vinden onder Overzicht ligplaatsen. (alleen voor leden, het is nodig om eerst in te loggen).

De hijscommissie meldt dat de hijsdagen in april dit jaar zijn vastgesteld op zaterdag 8 en zaterdag 15 april. Aanmelden via het formulier op de website onder 'Activiteiten | Hijsen en stallen | Hijsbriefje'.

15 oktober eindigt het zomerseizoen 2016. Uiterlijk die dag moet je aan de havenmeester Martin van de Vorst hebben laten weten of je de winter in de Koornwaard blijft liggen en anders, wanneer je gaat vertrekken naar je winterplek.

In het weekend van de 22e oktober worden de elektriciteitsmeters opgenomen en afgesloten. Op verzoek wordt op je winterligplaats de stroom weer voor je aangezet. Geef zo spoedig mogelijk aan Martin van de Vorst door, als je 'winterstroom' wilt hebben. Martin is per mail bereikbaar.

plangrens koornwaard
Met ingang van 14 september 2015 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Koornwaard’ gedurende zes weken ter inzage. Daarmee wordt een belangrijke volgende stap gezet voor de verdere ontwikkeling van onze buitenhaven. Wil je meer weten over dit voorontwerp, klik dan hier voor de openbare informatie daarover.

NeptunusvlagNieuwe stap in project herinrichting Koornwaard

Vertegenwoordigers van gemeente ’s-Hertogenbosch, Natuurmonumenten, B.V. De Dekkergroep, K3 Delta/ Kaliwaal BV en watersportvereniging Neptunus zetten op 16 juni de handtekening onder het addendum van de al bestaande intentieovereenkomst tussen partijen. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet in de herinrichting van de Koornwaard. Naast verdere samenwerking brengen partijen hiervoor gezamenlijk ook een bedrag van zo’n € 500.000 bijeen.

Lees meer: 16 juni ondertekening intentieovereenkomst Koornwaard

Neptunusvlag
15 april begint het zomerseizoen weer. Zoals gebruikelijk vragen wij u rond deze datum uw zomerligplaats weer in te nemen. Ik wil u vragen Martin van de Vorst op de hoogte te stellen wanneer u uw zomerplaats inneemt. Dit ook ivm met het noteren van de stroommeter. Als u wat later in het seizoen uw zomerplaats in neemt willen we dit ook graag van u horen. Graag even een telefoontje of mailtje naar Martin is voldoende.

Lees meer: Zomerligplaatsen Koornwaard 2015

14 jan. 2011 022
Is uw boot ook weer klaar voor de winter? Of moet u dat nog doen? Wij vragen u even onderstaande te lezen zodat onze havenmeesters ook met een gerust hart "de winter in kunnen".

 

  • In de binnenhaven staan de boten weer op de wal. Er zwerven weer diverse trappen rond. We hebben afgesproken dat trappen aan een slot liggen, om zo inbraak in de schepen moeilijker te maken. Los liggende of staande trappen worden tegen uw of een andere boot aan gezet en de dief is onder een dekzeil niet zichtbaar. Ook worden deze trappen gebruikt om tegen het hekwerk te zetten en zo een snelle vlucht route te hebben. Wees verstandig en zet uw trap op slot voor u zelf maar denk ook aan uw buren. Is toch vervelend als uw trap gebruikt word om bij uw buurman in te breken.
  • Niet elke boot is herkenbaar onder een zeil. Het belangrijk dat als er calamiteiten zijn om een boot snel herkenbaar is. Graag willen wij u vragen uw naam met telefoon nummer op het zeil aan te brengen. Dit kan het makkelijkste door een label aan de zichtzijde van uw zeil te hangen.
  • De leden die in de binnenhaven aan de dijk liggen, worden verzocht direct hun boot te voorzien van lange lijnen. Even een korte uitleg. Als het hoogwater word en de dijk onderwater komt te staan kunt u niet meer op uw boot komen zonder natte voeten of volgbootje. Als het water zo hoog wordt dat de korte lijnen onderwater komen te staan, (lijnen aan de dijk kant, bij de meeste boten achterlijnen), dan trekken de lijnen uw boot onder water (eerst de uitlaat dan…) met grote schade en problemen tot gevolg. Dit is in de loop  der jaren al diverse keren voorgekomen. De havenmeester heeft U hier waarschijnlijk al op gewezen, maar er liggen nog veel boten zonder lange lijnen. Wacht niet totdat het te laat is!
  • De parkeergelegenheid op de Koornwaard is erg donker in de avond uren. We willen graag verlichting maken echter worden wij beperkt door overheidsinstanties om hier iets aan te veranderen. Dit gaat goed komen maar vergt nog wat tijd. Wij vragen nog even geduld en begrip voor deze vervelende situatie. Kijk nog even goed uit en leg een zaklamp in de auto die kunt u gebruiken als looplamp.

Binnenhaven 1 mrt. 2010 001 Havenmeester binnenhaven

In de afgelopen ledenvergadering is Jan Houdijk aan u voorgesteld als nieuwe havenmeester voor de binnenhaven. Jan is bereid gevonden zich als havenmeester in te zetten. Een van de eerste dingen die Jan heeft gedaan is een assistent aangesteld. Dit is Marko Kluitmans. Jan en Marko zijn niet zoveel aanwezig zoals Johan, maar samen komen ze een eind. Dus als u vragen heeft over uw ligplaats of iets anders in de binnenhaven belt u de Havenmeesters (dus ook als u uw winterligplaats verlaat of terugkomt, ff bellen). Dit kan nu nog op de vaste telefoon van de binnenhaven. Echter we gaan hier ook moderniseren en er komt binnenkort een mobiel nummer voor in de plaats. U wordt hier nog over geïnformeerd.

Wij wensen Jan en Marko veel plezier en succes in hun nieuwe functie.

Klusbob tuingereedschapZelfwerkzaamheid

Zoals we weten is ieder lid onder de 68 jaar met een boot in de haven, verplicht 12 uur zelfwerkzaamheid uit te voeren. Ieder aspirant lid is verplicht 3 extra dagen, zelfwerkzaamheid uit te voeren in zijn aspiranten jaar om zo normaal lid te mogen worden. Een nieuw lid moet dus 24 + 12 uur werken! De leden en aspirant leden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat deze uren gemaakt worden. Anders volgt er een rekening voor de 12 zelfwerkzaamheid uren en als aspirant lid geen lidmaatschap! Dit is een vrije vertaling van wat we in het verleden met zijn alle hebben afgesproken en hebben vast gelegd in onze statuten en reglementen.

Lees meer: Van de Havencommissie

Advertentie

Komende activiteiten

26 mei 2018 om 12:00 -
Floating diner
27 mei 2018 om 09:30 - 15:30
Zeillessen Jeugd
27 mei 2018 om 13:00 -
Diamantwedstrijd
31 mei 2018 om 19:00 -
Diamantwedstrijd
04 juni 2018 om 20:00 -
Algemene ledenvergadering
07 juni 2018 om 19:00 - 02:00
Diamantwedstrijd

Andere watersport

Watersportclubs in de omgeving