wvneptunus.nl, neptunus.club

W.V. Neptunus - 's-Hertogenbosch

Werkbriefje uitgevoerde verenigingstaken

Het werkgeld dat elk lid van Neptunus betaalt, kan worden terugverdiend door een aantal uren voor de vereniging te werken. Dit kan alleen voor taken die door de havencommissaris of het bestuur worden bepaald.
De door u gemaakte werkuren kunt u doorgeven door dit formulier in te vullen en op te sturen.
De behandeling hiervan gebeurt door de havencommissaris.
De door de havencommissaris voor akkoord bevonden werkuren worden door de penningmeester verrekend met de contributie voor het opvolgende kalenderjaar.
Het verrekentarief bedraagt € 10 per gewerkt uur.

Uw contactgegevens

Uw naam(*)
Vergeet niet uw naam in te vullen!

Uw telefoonnummer
Ongeldige invoer

E-mailadres(*)
Vul uw email adres in.

Evt. bijzonderheden
Ongeldige invoer

Uitgevoerde taken

Beschrijving uitgevoerde taak (1) (*)
Vul een omschrijving van de werkzaamheden in

Datum van uitvoering (1)(*)
Vul de datum in waarop de werkzaamheden werden uitgevoerd.

Aantal gewerkte uren (1)(*)
Vul het aantal gewerkte uren in!

Werkzaamheden t.b.v.(*)
Vul in voor welke commissie de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

.....
Beschrijving uitgevoerde taak (2)
Ongeldige invoer

Datum van uitvoering (2)
Vul de datum in waarop de werkzaamheden werden uitgevoerd.

Aantal gewerkte uren (2)
Ongeldige invoer

Werkzaamheden t.b.v.
Ongeldige invoer

Beschrijving uitgevoerde taak (3)
Ongeldige invoer

Datum van uitvoering (3)
Vul de datum in waarop de werkzaamheden werden uitgevoerd.

Aantal gewerkte uren (3)
Ongeldige invoer

Werkzaamheden t.b.v.
Ongeldige invoer

Beschrijving uitgevoerde taak (4)
Ongeldige invoer

Datum van uitvoering (4)
Vul de datum in waarop de werkzaamheden werden uitgevoerd.

Aantal gewerkte uren (4)
Ongeldige invoer

Werkzaamheden t.b.v.
Ongeldige invoer

U ontvangt een kopie van de ingevulde informatie per email.

Advertentie

Komende activiteiten

26 mei 2018 om 12:00 -
Floating diner
27 mei 2018 om 09:30 - 15:30
Zeillessen Jeugd
27 mei 2018 om 13:00 -
Diamantwedstrijd
31 mei 2018 om 19:00 -
Diamantwedstrijd
04 juni 2018 om 20:00 -
Algemene ledenvergadering
07 juni 2018 om 19:00 - 02:00
Diamantwedstrijd

Andere watersport

Watersportclubs in de omgeving