wvneptunus.nl, neptunus.club

W.V. Neptunus - 's-Hertogenbosch

Watersportvereniging Neptunus

Inleiding

De Watersportvereniging Neptunus in 's-Hertogenbosch is opgericht op 8 september 1934 en bestaat dus al meer dan 80 jaar. Neptunus is sinds die tijd gehuisvest aan de Industriehaven van 's-Hertogenbosch, aan de Oude Vlijmenseweg. Inmiddels beschikt Neptunus over twee havens: een in het buitengebied in de Koornwaard, een rustiek gelegen zandgat direct toegankelijk vanaf de Maas ter hoogte van kilometerraai 215, en die in de stad, aan de Oude Vlijmenseweg.

De vereniging bevordert de watersport voor zeil- en motorboten door het beschikbaar stellen en onderhouden van ligplaatsen en faciliteiten. Het algemene beleid is door de vereniging op 21 november 2016 vastgelegd in het Beleidsplan 2017 - 2021 (download).

De vereniging organiseert wedstrijden, evenementen en cursussen. Zelfwerkzaamheid staat hoog in het vaandel. Dankzij die zelfwerkzaamheid konden de huidige accommodaties, zoals drijvende steigers, hijskraan en clubhuis, worden gerealiseerd. Het Clubhuis is, zoals het een watersportvereniging betaamt, een drijvend clubhuis: een 'Clubschip'. Het clubschip ligt doorgaans 's zomers in de buitenhaven en 's winters in de binnenhaven. In de winter 2014/2015 wordt voor het eerst ervaring opgedaan met overwintering van het clubschip in de buitenhaven.

De locatie Koornwaard wordt geschikt gemaakt om te kunnen dienen als enige haven van Neptunus. Dit gebeurt op aandrang en met medewerking van de gemeente ’s-Hertogenbosch, die op termijn onze locatie aan de industriehaven nodig heeft voor uitbreiding van de Brabanthallen. 

Activiteiten

De vereniging organiseert jaarlijks veel evenementen. Zo wordt er al 30 jaar een openingstocht georganiseerd met Hemelvaart. Daarnaast een midzomerfeest, een opening- en sluitingsevenement en er worden wedstrijden georganiseerd.

En ook buiten het vaarseizoen is er van alles te doen, zoals de kaartavonden en een jaarlijks bezoek van Sinterklaas voor de allerkleinsten. 

Clubblad en Nieuwsbrief

De vereniging geeft enkele malen per jaar een Clubblad uit, dat ook voor iedereen toegankelijk is via de website. Het Clubblad bevat vooral beelden en verhalen van evenementen die hebben plaatsgevonden of nog gaan plaatsvinden.

De Nieuwsbrief wordt per email aan alle leden toegestuurd. De nieuwsbrief bevat mededelingen die voor de leden van belang zijn en is tevens het officiële orgaan waarmee het bestuur en commissies met de leden communiceren. Op de website zijn de nieuwsbrieven alleen toegankelijk voor de leden van Neptunus.

Lidmaatschap

Een lidmaatschap is in principe verbonden aan een ligplaats. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. Een formele levenspartner van een lid kan met toestemming van het lid diens rechten en plichten vervullen in de ledenvergadering (met uitzondering van het stemrecht) en deelnemen aan commissies, werkploegen of bestuur. 

Er bestaan verschillende categorieën: Aspirant lid, Gewoon lid, Erelid of Lid van verdienste, Jeugdlid, Donateur.

Aspirant leden: Een kandidaat lid heeft een proeftijd van een jaar, waarin de toelating zonder opgaaf van reden kan worden herroepen. Een kandidaat lid heeft 3 verplichte werkdagen (24 uur) naast de takenregeling die voor alle leden geldt. Na 9 maanden bekijkt de toelatingscommissie of het kandidaat-lid toegelaten kan worden als lid. Zij adviseert het bestuur hierin. Bij niet-toelating kan het bestuur besluiten de proefperiode met maximaal een jaar te verlengen. Ook in deze verlenging zitten 3 verplichte extra werkdagen. 

De ledenlijst is op de website alleen toegankelijk voor leden.

Ligplaatsen

De ligplaatsen in beide havens zijn bestemd voor de leden van de vereniging. Passanten kunnen voor kort verblijf gebruik maken van vrije ligplaatsen, naar beschikbaarheid en tegen betaling van een dagtarief. 

Het zomerseizoen begint op 15 april. De leden wordt verzocht om vanaf dan op hun zomerligplaats te gaan liggen, dit in overleg met de havenmeester. Als je pas later je ligplaats in gebruik neemt, of tussentijds langer dan drie dagen weg gaat met je boot, dient dit doorgegeven te worden aan de havenmeester, zodat jouw plek als zwerfplek gebruikt kan worden. Ook bij afloop van het seizoen laat je even aan de havenmeester weten per wanneer jouw boot waar gaat overwinteren. 

 

Advertentie

Komende activiteiten

26 mei 2018 om 12:00 -
Floating diner
27 mei 2018 om 09:30 - 15:30
Zeillessen Jeugd
27 mei 2018 om 13:00 -
Diamantwedstrijd
31 mei 2018 om 19:00 -
Diamantwedstrijd
04 juni 2018 om 20:00 -
Algemene ledenvergadering
07 juni 2018 om 19:00 - 02:00
Diamantwedstrijd

Andere watersport

Watersportclubs in de omgeving