wvneptunus.nl, neptunus.club

W.V. Neptunus - 's-Hertogenbosch

Informatie over het lidmaatschap van Neptunus

Wachtlijst voor nieuwe leden, ledenstop voor motorboten

Het bestuur heeft in september 2016 moeten besluiten een wachtlijst in te stellen voor nieuwe leden. Alle ligplaatsen in de Koornwaard zijn nu bezet. Met het gemiddeld jaarlijks verloop van circa twintig leden, kunnen we in het komende jaar geleidelijk aan al diegenen een ligplaats aanbieden, die nu nog in de binnenhaven liggen. Verdere uitbreiding van ligplaatsen in de Koornwaard is al wel voorzien, maar daar moeten we eerst nog op wachten, voordat we nieuwe leden kunnen toelaten.

Ledenstop motorboten

WV Neptunus is een watersportvereniging en is op grond daarvan vrijgesteld van BTW. De btw-vrijstelling is mede afhankelijk van een 'Activiteitentoets'. Dat houdt in, dat de belastingdienst nagaat of de activiteiten van Neptunus ook echt sportactiviteiten zijn.Op grond van nieuwe wetgeving, die is ingegaan op 1 januari 2017, gelden motorboten niet meer als sportbeoefening. Wij vallen in 2017 naar de mening van het bestuur nog binnen de grenzen van die activiteitentoets. Dat moet binnenkort nog definitief worden vastgesteld in samenspraak met de belastingdienst.

Om te voorkomen dat wij per ongeluk toch over de grens van de activiteitentoets zouden gaan en btw-plichtig zouden worden, is daarom door de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2017 een tijdelijke ledenstop voor motorboten ingesteld. U kunt zich wel aanmelden voor de wachtlijst, maar vooralsnog zal voorrang gegeven worden aan zeilboten (die ook echt als zeilboot in gebruik moeten zijn).

Degene die zich aanmeldt als kandidaat lid wordt op de wachtlijst geplaatst. De toelating als lid volgt de procedure van de Wachtlijstregeling.

Toelichting

De 's-Hertogenbossche Watersportvereniging Neptunus beschikt over een mooie haven aan de Koornwaardplas, met directe toegang tot de Maas, een paar honderd meter stroomopwaarts van kilometerraai 215. Daarnaast beschikt Neptunus ook over een 'binnenhaven' aan de Industriehaven in 's-Hertogenbosch (naast de Brabanthallen). Het is de bedoeling om op termijn alleen nog de Koornwaardhaven aan te houden, als daar alle voorzieningen zijn gerealiseerd voor de verdere ligplaatsen, het hijsen en het stallen van boten.

Neptunus is uitdrukkelijk een vereniging, géén commerciële haven. Als u belangstelling hebt om lid te worden van Neptunus, moet u er rekening mee houden dat van alle leden wordt verlangd dat zij zich inspannen om de vereniging goed te laten functioneren. Dat doen zij door elk jaarlijks een aantal 'werkuren' te maken.

In principe is het lidmaatschap verbonden aan een ligplaats. Zodra uw gegevens bekend zijn kunnen we u meer informatie geven betreffende een ligplaats. De Koornwaard is op dit moment vol, een tijdelijke ligplaats in onze binnenhaven nabij de Brabanthallen moet lukken. Met de geplande uitbreidingen van de steigers behoort een plek in de Koornwaard in te toekomst wellicht tot de mogelijkheden.

De tarievenlijst kunt u hier downloaden. Er is ook een voorbeeldberekening van de jaarlijkse kosten van de ligplaats en het lidmaatschap.

De verdere afspraken die het reilen en zeilen van de vereniging bepalen, vindt u in de statuten en reglementen. Een van de belangrijke bepalingen is in elk geval dat bij het innemen van een ligplaats uw schip minimaal W.A. verzekerd dient te zijn.

De verdere gang van zaken

Aanmelden voor een lidmaatschap doet u door het Aanmeldingsformulier in te vullen en in te sturen, inclusief een foto van uw schip.

Elke aanmelding wordt behandeld door het bestuur. Eerst overleggen of we of we u iets kunnen bieden. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de kennismakingscommissie. Deze commissie zal onder andere vragen naar uw beweegredenen om lid te worden en verder uitleggen wat wij van leden verwachten.

De kennismakingscommissie geeft een advies aan het bestuur, bij positief advies wordt u toegelaten als aspirant lid.

Mochten er na het lezen van de bijlagen nog vragen zijn stel ze gerust, het beste per e-mail.

Advertentie

Komende activiteiten

26 mei 2018 om 12:00 -
Floating diner
27 mei 2018 om 09:30 - 15:30
Zeillessen Jeugd
27 mei 2018 om 13:00 -
Diamantwedstrijd
31 mei 2018 om 19:00 -
Diamantwedstrijd
04 juni 2018 om 20:00 -
Algemene ledenvergadering
07 juni 2018 om 19:00 - 02:00
Diamantwedstrijd

Andere watersport

Watersportclubs in de omgeving